Học viện Hành chính Quốc gia

Học viện Hành chính Quốc gia

Tên đầy đủ: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Tên tiếng Anh: National Academy of Public Administration

Mã trường HV Hành chính quốc gia: HCH

Địa chỉ trường HV Hành chính quốc gia: 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:   043-8343223

Fax:  043-8358943

Email: http://mail.napa.vn/  

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienhanhchinhnapa/  

Cổng thông tin HV Hành chính quốc gia: http://www1.napa.vn/

Trường Học viện Hành chính quốc gia, được biết đến là một môi trường giáo dục bậc nhất nước ta về mảng hành chính và quản lý nhà nước tại phía Bắc. Không những thế, Trường còn được biết đến là một cơ sở đào tạo với rất nhiều thành tích.

Mục tiêu nhằm định hướng đặt trọng tâm vào nhiệm vụ bồi dưỡng Cán bộ công nhân viên  và đào tạo sau đại học là chính để sinh viên ra trường hoàn toàn có đủ kiến thức cũng như năng lực vào làm các bộ phận trong hệ thống bộ máy nhà nước. Hoạt động đào tạo sau đại học cũng được chú ý nâng cao chất lượng đáng kể. Tích cực tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với trọng tâm là phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) nhằm mục tiêu hợp tác và mở rộng quan hệ quốc tế. Học viện sẽ xây dựng chiến lược phát triển Học viện thực sự chuyên nghiệp, hiện đại trong quản lý điều hành và ĐTBD. nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC là một trong những nội dung quan trọng, cấp thiết của các cấp hiện nay mà học viện đang hướng tới.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, toàn diện các mặt công tác, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, nhất là đội ngũ giảng dạy. Đánh giá khách quan, sát thực tình hình thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua, nêu lên những kết quả cụ thể, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Hướng hoạt động của Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh vào trọng tâm. Tích cực vào công tác tiếp tục đổi mới toàn diện chương trình, nội dung tài liệu đào tạo, tăng cường năng lực của đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên, học viên.

Các giảng viên của các bộ môn thực hiện triển khai đa dạng, có chất lượng nhiều loại hình đào tạo. Các bộ môn đã được quan tâm, khuyến khích, ủng hộ mạnh mẽ trong việc cử giảng viên. Chất lượng và số lượng các hoạt động khoa học tại các cơ sở Học viện ngày càng được nâng cao, chất lượng và số lượng các hoạt động khoa học tại Cơ sở Học viện ngày càng được nâng cao, được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện. Đoàn – Hội Sinh viên Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động: các đội hình chuyên, phát hành các số Tập san Sức trẻ, hiến máu nhân đạo,...

Đội ngũ giảng viên, nhân sự của trường được đánh giá khá cao. Học đều là những người có trình độ trong nghề. Đặc biệt là giảng viên trực tiếp giảng dạy đều là những người có trình độ và kinh nghiệm trong việc tham gia vào các công việc hành chính nhà nước, bên cạnh đó còn là sự tận tâm với nghề.

Bình luận